Bankgegevens


 • Diaconie
  Rabobank: NL89 RABO 0348307411
  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum

 • Zending
  Rabobank: NL49 RABO 0348318995
  t.n.v. Zendingscommissie PG Akkrum


 • College van Kerkrentmeesters
  Rabobank: NL50 RABO 0348302584
  t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum


 • Jeugdraad
  Rabobank: NL74 RABO 0348315635
  t.n.v. Interkerkelijke Jeugdraad Akkrum


 • Kerkblad Underweis / Op Weg
  Postbank: NL33 RABO 0302252916
  t.n.v. Administratie Op Weg


 • Projectenfonds
  Rabobank: NL44 RABO 0348302207
  t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum

Betaalgegevens