Informatie


Vanaf l februari 1991 vormden de plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Akkrum een federatie, waarbinnen al vrij snel bijna alles gezamenlijk werd gedaan. Vanaf 1992 hadden beide gemeenten samen l fulltime predikant. De Protestantse Gemeente (i.w.) van Akkrum is op l mei 2004 ontstaan ten tijde van de fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

De basis van de Protestantse Gemeente in Akkrum is het geloof in God, onze Schepper, die zich laat kennen in zijn Woord, de Bijbel, wat voor ons een leidraad voor het leven mag zijn, Jezus Christus, zijn zoon, die ons een leven naar Gods beeld voorleefde en ieder verlossing en bevrijding aanbiedt en de Heilige Geest, die ons leidt en draagt in het leven van alledag.

De Protestantse Gemeente van Akkrum is een open, veelkleurige, zoekende (en in mindere mate: lerende) gemeenschap met volop ruimte voor dialoog en communicatie. Het accent ligt op het ‘samen de goede boodschap vieren’ (=liturgie) en ‘het Woord van God uitgelegd krijgen’ .De zondagse kerkdienst en de preek staan dus heel centraal. Een 3e accent ligt bij het ‘omzien naar elkaar’; een kerkgemeenschap als een plaats, waar jong en oud zich verbonden voelen.

palmpasen