Ontmoeting & Inspiratie


Logo Protestantse Kerk Nederland

Thema-avond “Duurzaamheid” op 18 April

Op 18 april a.s. organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een thema-avond over duurzaamheid. Hiervoor hebben we een gastspreker uitgenodigd, namelijk dhr. Dick Kleinhesselink uit Heerenveen.   Duurzaamheid is een veelgehoorde term ook in de kerk. We realiseren ons steeds meer dat we leven op een kwetsbare planeet en dat…