Nieuws


big117

Kinderkerstfeest 24 december

Kinderkerstfeest Op dinsdag 24 december a.s. om 19.00uur vieren we weer het kinderkerstfeest in de Terptsjerke! Dit kerstfeest wordt georganiseerd door kindernevendienst en jeugdraad. Natuurlijk is ook dit jaar weer de levende kerststal te bewonderen! Deze staat naast de kerk. Het kerstfeest wordt speciaal georganiseerd voor kinderen van 4 tot…


adventskrans_2_kaarsen

Kerkdienst 15 december

15 december 11.00 uur, voorganger: ds. H. Wagenaar uit Jorwert,  Ureterp 3e advent Collecte Diaconie en kerk. Met medewerking van de cantorij, o.l.v. Alie van Veldhuizen. Er is gelegenheid voor een kopje koffie vanaf 10.00 uur in de Lanearne


big117

Kerkdienst 25 december 1e Kerstdag

25 december 09.30 uur,voorganger: dhr. M. Schippers,met medewerking van Euphonia, 1e Kerstdag Collecte Kerstcollecte Kerk in actie ( kinderen in de knel) Toelichting collecte: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-kerst-kinderen-in-de-knel  


big117

Kerk is open op 2e kerstdag

De deuren van de Terptsjerke zullen op 2e kerstdag open zijn tussen 15.30 uur en 17.30 uur. De raad van kerken verwelkomt u met chocolademelk en glüwein


big121

Kerstnachtdienst 24 december

De jaarlijkse kerstnachtdienst wordt georganiseerd door de Raad van kerken. De dienst begint om 22.30 uur. Vanaf 22.00 uur speelt een saxofoonensemble van de muziekvereniging de Harmonie uit Akkrum. Ook tijdens de dienst verlenen zij hun medewerking. Voorganger in deze dienst is ds. Joh. van der Meer. Het thema van de…


advent

Kerstpakkettenactie

Kerst staat weer voor de deur. Voor velen een gezellige tijd. In onze dorpen zijn er echter ook mensen die van weinig inkomsten moeten rondkomen. Wij willen graag deze mensen een kerstpakket aanbieden. Uw hulp is daarbij van groot belang. U koopt u boodschappen toch ook bij de Poiesz? Mogen…


kerk_in_actie2

ZWO steunt project India Save

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de…