Nieuws


Logo Protestantse Kerk Nederland

Thema-avond “Duurzaamheid” op 18 April

Op 18 april a.s. organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een thema-avond over duurzaamheid. Hiervoor hebben we een gastspreker uitgenodigd, namelijk dhr. Dick Kleinhesselink uit Heerenveen.   Duurzaamheid is een veelgehoorde term ook in de kerk. We realiseren ons steeds meer dat we leven op een kwetsbare planeet en dat…


terptsjerke

Voorjaars Gemeente avond op 3 april

Tijdens deze avond wordt onder andere informatie gedeeld over: De financiële resultaten van de kerk en diaconie Resultaten kerkbalans Voortgang proces Kerk 2015, waar onder kerkorde wijzigingen. Van harte uitgenodigd!


IMG_2825

Verslag Startweekend 23 en 24 september, Een energiek begin…. en dan?

Startweekend een energiek begin en dan………………?   En……energiek was het !! Voorzitter Bertus zei zondagmorgen tijdens het koffie drinken tegen mij: “Wat gebeurt hjir???” mei wier een hiele grutte glimp op syn gesicht.   Even terug naar de voorbereiding, de commissie is in april van dit jaar voor het eerst…


container

Wijziging inzameling oud papier

Zoals reeds eerder in “Op Weg” is aangegeven is Oebele de Ruiter eind vorig jaar gestopt met het inruimen van de oud papier container. Aangezien de opbrengst van het oud papier een substantieel aandeel vormt van de inkomsten van onze kerk, is er gekeken naar een voortzetting van de inzameling…