Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)


De Protestantse gemeente te Akkrum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente Akkrum.


Informatie:

 
RSIN/Fiscaal nummer 824124728 – Protestantse Gemeente Akkrum
RSIN/Fiscaal nummer 824124753 – Diaconie Prot. Gemeente Akkrum

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden. Het betreft de algemene gegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en de financiën.

Protestantse Gemeente Akkrum:

Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum:
ANBI Belastingdienst