Kinderkerstfeest 24 december


Kinderkerstfeest

Op dinsdag 24 december a.s. om 19.00uur vieren we weer het kinderkerstfeest in de Terptsjerke! Dit kerstfeest wordt
georganiseerd door kindernevendienst en jeugdraad.

Natuurlijk is ook dit jaar weer de levende kerststal te bewonderen! Deze staat naast de kerk. Het kerstfeest wordt speciaal georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar,maar natuurlijk zijn ook ouders, broers en zussen, pakes en beppes van harte welkom!Tijdens de dienst is er een collecte.Deze is bestemd voor de stichtingTalitha Cumi, die kinderen uit arme gezinnen in West-Timor helpt.