Kerkdienst 15 december


15 december 11.00 uur, voorganger: ds. H. Wagenaar uit Jorwert,  Ureterp 3e advent Collecte Diaconie en kerk.

Met medewerking van de cantorij, o.l.v. Alie van Veldhuizen. Er is gelegenheid voor een kopje koffie vanaf 10.00 uur in de Lanearne