Kerstnachtdienst 24 december


De jaarlijkse kerstnachtdienst wordt georganiseerd door de Raad van kerken. De dienst begint om 22.30 uur.

Vanaf 22.00 uur speelt een saxofoonensemble van de muziekvereniging de Harmonie uit Akkrum. Ook tijdens de dienst verlenen zij hun medewerking. Voorganger in deze dienst is ds. Joh. van der Meer.

Het thema van de dienst is:

De (on) macht van het getal


Na afloop van de dienst is er in de Lantearne chocolademelk en glühwein.