Extra Gemeenteavond


De kerkenraad nodigt u, jou, uit voor de extra gemeenteavond op DINSDAG 17 september 2019

Koffie en thee staat klaar vanaf 19.45 uur in de Lantearne

Het programma is als volgt:

 1. Opening door voorzitter Bertus Sieperda
 2. Mededelingen vanuit de kerkenraad
 3. Voorstellen van onze parttime kerkelijk werker, dhr. Mark Schippers uit Zalk
  1. Besluit over voorstel om dhr. Mark Schippers te benoemen tot kerkelijk werker voor 1 jaar (0,56 fte – 20 uren per week)
 4. Wat leeft er in onze gemeente.
  1. Gelegenheid tot vragen stellen
 5. Korte pauze
 6. Nadenken en meedenken over Beroepingswerk
  Stap 1: Bezinningstijd
  – Wat willen we
  – Wat kunnen we
  – Wat mogen we
 7. Sluiting

P.s. Wilt u deze avond bijwonen maar lukt dit niet zelfstandig, dan kunt u voor vervoer bellen naar Jitske Schippers, tel.nr. 652260

 

Graag tot ziens op dinsdag 17 september a.s.!