Vacature Kerkelijk Werker


De Protestantse Gemeente Akkrum zoekt op korte termijn een enthousiaste, inspirerende en ondernemende

Kerkelijk Werker (0,5 Fte)

Onze huidige predikant heeft een beroep aangenomen. Om die reden zijn wij vanaf 1 september 2019 vacant. Door het vertrek van de predikant zijn er een aantal gebieden waaraan dan onvoldoende professionele aandacht gegeven kan worden. Deze aandachtsgebieden zijn het jongeren- en het ouderenpastoraat waarbij het zwaartepunt zal liggen op het ouderenpastoraat. Wij zoeken voor deze taken ondersteuning, totdat een nieuwe predikant deze aandachtsgebieden weer in kan vullen. Graag komen we in contact met een ervaren kerkelijk werker met expertise van beide aandachtsgebieden.

De Protestantse gemeente Akkrum is een middelgrote gemeente (+/- 650 leden) met een monumentaal kerkgebouw, de Terptsjerke centraal gelegen in het mooie levendige Akkrum/ Nes.

De gemeente is een open, veelkleurige, zoekende (en in mindere mate: lerende) gemeenschap met volop ruimte voor dialoog en communicatie. De gemeente is bereid om te veranderen, te experimenteren en te vernieuwen. Het accent ligt op het ‘samen de goede boodschap vieren’ (=liturgie) en ‘het Woord van God uitgelegd krijgen’. De zondagse kerkdienst en de preek staan dus heel centraal. Een derde accent ligt bij het ‘omzien naar elkaar’; “een kerkgemeenschap als een plaats, waar jong en oud zich verbonden voelen.”

Binnen onze actieve gemeente zijn vele activiteiten voor zowel jongeren als ouderen.

Van kindernevendienst, jeugdclubs, zangverenigingen tot inspirerende ontmoetingsmomenten.

Wat bieden wij:

  • Een aanstelling van 0,5 fte tot 1 september 2020
  • Een vergoeding welke zal worden vastgesteld in goed overleg en conform de PKN Arbeidsvoorwaarden voor beroepskrachten regeling kerkelijke medewerkers
  • Een levendige gemeente met een jonge kerkenraad die open staat voor en actief bezig is met Kerk 2025
  • Een mooi dorp om in te werken; historisch, cultureel en toeristisch

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. B. Sieperda, tel. 0566-651523 of 06-11100112.
Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 22 juni 2019 uw sollicitatie indienen bij onze scriba, mevr. J. Schippers-Buruma,  via e-mailadres: info@pgakkrum.nl