Voorjaars Gemeente avond op 3 april


Tijdens deze avond wordt onder andere informatie gedeeld over:

  • De financiële resultaten van de kerk en diaconie
  • Resultaten kerkbalans
  • Voortgang proces Kerk 2015, waar onder kerkorde wijzigingen.

Van harte uitgenodigd!