Thema-avond “Duurzaamheid” op 18 April


Op 18 april a.s. organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een thema-avond over duurzaamheid. Hiervoor hebben we een gastspreker uitgenodigd, namelijk dhr. Dick Kleinhesselink uit Heerenveen.

 

Duurzaamheid is een veelgehoorde term ook in de kerk. We realiseren ons steeds meer dat we leven op een kwetsbare planeet en dat er alle reden is om een stap te zetten naar de toekomst van onze wereld, voor generaties na ons.   Ook in onze geloofsgemeenschap kunnen wij bijdragen aan meer rechtvaardigheid, eerlijke verhoudingen en zorg voor de mensen om ons heen. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van onze naaste en God die alles schiep. Groen is schepping, is klimaat, is duurzaamheid, is goed en recht doen. Onze opdracht is zorgdragen (= verantwoording ) voor de Schepping die ons is gegeven als rentmeesterschap op deze aarde. Verduurzamen hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven. Hoe doen we dat binnen onze gemeente?

De GroeneKerkeActie wil ons hierin motiveren.  Voor meer informatie kan de website www.groenekerken.nl geraadpleegd worden.

Onze gastspreker zal ons deze avond uitleg geven over de groene kerk en uitleggen wat dit allemaal inhoudt. Wij nodigen u/jullie daarom uit deze avond te bezoeken om met elkaar ons te laten motiveren en stimuleren en om onze gedachten hierover uit te wisselen.

 

Van harte welkom op 18 april aanstaande!

Aanvang 20.00 uur in ‘de Lantearne’