Wijziging inzameling oud papier


Zoals reeds eerder in “Op Weg” is aangegeven is Oebele de Ruiter eind vorig jaar gestopt met het inruimen van de oud papier container. Aangezien de opbrengst van het oud papier een substantieel aandeel vormt van de inkomsten van onze kerk, is er gekeken naar een voortzetting van de inzameling

De commissie van kerkrentmeesters moest dus op zoek naar vervanging voor Oebele en een nieuwe plek voor de container. De nieuwe plek is gevonden bij de firma Hiemstra aan de Kromme Sâne 1 in Akkrum. Grietzen Hiemstra is bereid gevonden om een stuk terrein vrij te maken hiervoor. Wij waarderen deze medewerking zeer. Hartelijk dank Grietzen en Fimke.

De container zal naar verwachting rond 24 februari verhuizen naar de nieuwe plek. Graag zien wij dat u uw papier daar in het vervolg inlevert op zaterdags tussen 9 – 12 uur.

Voor vragen kunt u bellen met Klaas -Dirk 06-22947228 of Bertus 06-11100112 CvK.

container